Kategorier
Hälsa

Företagshälsovård Stockholm för bra vård

Att arbetsgivare erbjuder sina anställda företagshälsovård i Stockholm är vanligt. Här kan anställda få göra tester och få hjälp, både i förebyggande syfte och vid faktisk sjukdom.

Har ditt företag ett socialt ansvar gentemot de anställda? Svaret är alltid “ja”, men hur detta ansvar tolkas varierar förstås stort. Annars är det inte speciellt svårt att se till att anställda får sin hälsa kontrollerad regelbundet. Det är något som faktiskt alla tjänar på.

En undersökning årligen eller med annat lämpligt intervall gagnar den anställda direkt. De får besked om hur det står till med hälsan och kan också få förslag vad de kan göra för att förbättra den. I de fall problem uppdagas som inte företagshälsovården kan åtgärda skrivs remiss och man får komma vidare och få behandling.

Företagshälsovård i förebyggande syfte

Många företag och deras anställda uppskattar att få möjlighet att få vaccination för den vanliga influensan. Den återkommer ju i olika form varje år men vaccin finns som gör att vi klarar oss bra. Det är populärt bland de anställda att kunna vaccinera sig enkelt och det är bra för företaget med friska anställda.

Under pandemin har det ställts oerhört stora krav på både företag och individer. Vi har alla fått hjälpas åt för att minska och stoppa smittan. En viktig del i detta är smittester. Företagshälsovården kommer och testar och hjälper därmed till med arbetet.

För den som behöver olika typer av intyg – för sjukfall, för körkort och tjänstbarhetsintyg – är företagshälsovården rätta platsen att få hjälp. Kontakta dem idag. Du kan läsa mer om företagshälsovård här: företagshälsovårdstockholm.nu